Πλατφόρμα MOBILE-TECH

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOBILE-TECH!

 

Η πλατφόρμα MOBILE-TECH αποτελεί ένα χώρο μάθησης, με στόχο την παροχή online εργαλείων για την ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και την εφαρμογή μαθησιακών πρακτικών με κινητές συσκευές στην καθημερινή διδασκαλία τους.

Η πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ υπό το έργο “Tεχνολογική Ενδυνάμωση Εκπαιδευτών της ΕΕΚ. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για την κατάρτιση εκπαιδευτών ΕΕΚ στο σχεδιασμό και τη χρήση εκπαιδευτικών μεθοδολογιών μέσω κινητών συσκευών (m-learning)” και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

Τι προσφέρει η Πλατφόρμα MOBILE-TECH

To site παρέχει μια σειρά από Ανοικτούς Πόρους που στοχεύουν στην βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτών σε ότι αφορά την χρήση και εφαρμογή στρατηγικών m-learning, η οποία περιλαμβάνει:

-έναν ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ με πόρους και υλικό για φορητές συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη. Ο οδηγός περιλαμβάνει Εθνικές και Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές σχετικά με τη μάθηση μέσω φορητών συσκευών και διαφορετικές προσεγγίσεις και πόρους οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τάξη ΕΕΚ.

-Το Εκπαιδευτικό ΜάθημαΠώς να αναπτύξετε νέους εκπαιδευτικούς πόρους και να διδάξετε μέσω της μάθησης με κινητές συσκευές το οποίο παρέχει στους εκπαιδευτές ΕΕΚ εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων και γνώσεων για την εφαρμογή της μάθησης μέσω κινητών συσκευών σε μια τάξη ΕΕΚ. Συγκεκριμένα το μάθημα δίνει έμφαση στο πώς να αναπτυχθεί μοναδικό περιεχόμενο από τους εκπαιδευτές καθώς και το λόγο και τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν τις συγκεκριμένες εφαρμογές.

-Ένας ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ όπου οι χρήστες θα έχουν την ικανότητα να συμβουλεύονται και να συμβάλλουν στο  M-LEARNING WIKI, να ανταλλάσσουν ιδέες, εμπειρίες και πόρους μέσω του FORUM.

-Το RESOURCES + είναι ένα σημείο όπου υπάρχουν διαθέσιμοι χρήσιμοι σύνδεσμοι μέσω των οποίων μπορεί κάποιος να εμβαθύνει σε θέματα m-learning.

 

Πώς να αξιοποιήσετε την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOBILE-TECH

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOBILE-TECH σχεδιάστηκε σαν ένα περιβάλλον αυτοδιδασκαλίας που να επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθούν ελεύθερα σε κάθε πληροφοριακή ενότητα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά θέματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ανάλογα με το επίπεδό σας.

 

Επιλέξτε το δικό σας μονοπάτι και εκπαιδευτείτε μέσω του M-learning!